Płockier Anna

Malarka związana z Pierwszą Grupą Krakowską, przyjaciółka Schulza.