Płockier Anna

Malarka awangardowa, przyjaciółka Brunona Schulza.

Urodziła się w 1915 roku w Genewie. Ukończyła gimnazjum matematyczno-przyrodnicze A. Wareckiej, a w latach 1935–1937 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, należąc wraz z Markiem Zwillichem, późniejszym narzeczonym, do Pierwszej Grupy Krakowskiej. Po wybuchu II wojny światowej przedostała się do Borysławia i współtworzyła wraz z Zwillichem krąg komunizujących artystów awangardowych, do którego należeli między innymi Marek Holzman-Singer, Artur Rzeczyca, Laura Würzberg, Juliusz Wit i nieco starszy Marian Jachimowicz. Spotkania grupy odbywały się w domu Zwillicha.
Płockier poznała Schulza, luźno związanego z grupą, podczas jednej z jego wizyt u Zwillicha latem 1938 roku. Świadectwem partnerstwa intelektualnego i przyjaźni między nimi jest osiemnaście listów Schulza do Płockier z lat 1940–1941. (jk)

Zobacz też: 10 lipca 1940, 23 sierpnia 1940, 5 września 1940, 13 września 1940, 17 września 1940, 7 października 1940, 10 października 1940, 15 listopada 1940, 13 stycznia 1941, 10 maja 1941, 4 czerwca 1941, 9 czerwca 1941, 13 czerwca 1941, 19 czerwca 1941, 23 września 1941, 4 października 1941, 6 listopada 1941, 19 listopada 1941. (bt)