10 lipca 1940, środa

Bruno Schulz pisze list do Anny Płockier.

W liście Schulz deklaruje: „Wbrew temu, co raz zdarzyło mi się wyrzucić w gniewie, jest Pani dla mnie poważną pozycją”1. Pisze o potrzebie dzielenia się z przyjaciółką „przedmiotami jego zainteresowań” w chwilach zaabsorbowania wewnętrznego i o nadziei na impulsy „płynące z jej osoby” w momentach stagnacji.  Z listu wynika, że Schulz i Płockier musieli się pokłócić, ale „doszli do porozumienia”. Schulz otwarcie pisze o swojej częstej potrzebie rozmawiania z Płockier, zaznacza jednak, że nie może zdobyć się na przyjazd. Tłumaczy się rozchwianiem równowagi wewnętrznej, która jest „zawsze na granicy upadku”: „Nie mogę przewidzieć na 2 dni ani nawet na 1 dzień naprzód, czy nie będę w najbardziej defetystycznym i mizantropijnym nastroju, który mógłby zarówno Pani i jak mnie zepsuć popołudnie”2. Zachęca Płockier do częstszych wizyt u niego – „na przemian sama i z swoim towarzystwem”3, do którego proponuje „wciągnąć” Mariana Jachimowicza*, wspólnego przyjaciela pracującego w bibliotece. W postscriptum Schulz dziękuje za wiadomość o Sewerynie Gottliebie4, do którego zamierza napisać.

Zobacz też: 23 sierpnia 1940, 5 września 1940, 13 września 1940, 17 września 1940, 7 października 1940, 10 października 1940, 15 listopada 1940, 13 stycznia 1941, 10 maja 1941, 4 czerwca 1941, 9 czerwca 1941, 13 czerwca 1941, 19 czerwca 1941, 23 września 1941, 4 października 1941, 6 listopada 1941, 19 listopada 1941. (bt)

 • 1
  List Brunona Schulza do Anny Płockier z 10 lipca 1940, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 200.
 • 2
  Ibidem.
 • 3
  Mowa o narzeczonym Płockier, Marku Zwillichu i przyjaciołach odwiedzających ich dom w Borysławiu:  Juliusz Wit, Artur Rzeczyca, Marek Holzman-Singer i inni.
 • 4
  Prawnik i mecenas sztuki, autor tekstów poświęconych malarstwu, recenzent wystaw.
List Brunona Schulza do Anny Płockier z 10 lipca 1940 roku
List Brunona Schulza do Anny Płockier z 10 lipca 1940 roku