13 stycznia 1941, poniedziałek

Bruno Schulz pisze list do Anny Płockier.

Schulz przeprasza przyjaciółkę za długie milczenie: „Tłumaczenie tego nie będzie dla Pani przekonywujące. Niech Pani tylko przyjmie do wiadomości, że w moim stosunku do Pani nic nie uległo zmianie. Mam różne kłopoty, które Pani kiedyś ustnie opowiem”1. Prosi Płockier*, by przyjechała do niego. Wspomina, że zajęty jest we wtorki i czwartki po południu.  Wyznaje, że jest chory nerwowo i czuje się niezdolny do pracy, która nie wiąże się z jego upodobaniami: „Czasami załamuję się zupełnie, czasami podrywam się jeszcze z upadku”2.

Zobacz też: 10 lipca 1940, 23 sierpnia 1940, 5 września 1940, 13 września 1940, 17 września 1940, 7 października 1940, 10 października 1940, 15 listopada 1940, 10 maja 1941, 4 czerwca 1941, 9 czerwca 1941, 13 czerwca 1941, 19 czerwca 1941, 23 września 1941, 4 października 1941, 6 listopada 1941, 19 listopada 1941. (bt)

  • 1
    List Brunona Schulza do Anny Płockier z 13 stycznia 1941, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 205-206.
  • 2
    Ibidem, s. 206.
List Brunona Schulza do Anny Płockier z 13 stycznia 1941 roku
List Brunona Schulza do Anny Płockier z 13 stycznia 1941 roku
List Brunona Schulza do Anny Płockier z 13 stycznia 1941 roku
List Brunona Schulza do Anny Płockier z 13 stycznia 1941 roku