Zwillich Marek

Malarz awangardowy, unista. Znajomy Brunona Schulza.

Urodził się w 1912 roku w Borysławiu, po ojcu nosił nazwisko Fleischer. Do listopada 1937 roku studiował na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Krakowie. Był związany z Pierwszą Grupą Krakowską. Po relegowaniu z uczelni (wraz z bratem i kilkoma innymi studentami) za poglądy komunistyczne kontynuował studia na ASP w Warszawie. W stolicy współpracował z tygodnikiem „Pion”. Podczas okupacji sowieckiej był nauczycielem rysunków w gimnazjum w Borysławiu. Wraz z Anną Płockier, narzeczoną, która w tym samym czasie co on opuściła krakowską ASP, skupiał w Borysławiu grupę młodych komunizujących artystów awangardowych. Oboje zginęli 27 listopada 1941 roku w przeprowadzonej przy aprobacie Gestapo masowej egzekucji borysławskich Żydów, dokonanej przez ukraińską milicję w lesie pod Truskawcem. (jk)