1 listopada 1936, niedziela

(A) Lwów. W 23 numerze czasopisma „Sygnały” ukazuje się szkic krytyczny Brunona Schulza Nowy poeta

(B) Warszawa. W 44 numerze „Tygodnika Ilustrowanego” zostaje opublikowany list Brunona Schulza odnoszący się do artykułu Jana Emila Skiwskiego pod tytułem Łańcuch szczęścia.

(A) Jest to recenzja tomu poetyckiego Juliusza Wita Lampy (Warszawa 1936). Nie ukrywając filiacji osobistych (poeta był znajomym Schulza) i deklarując brak kompetencji usprawiedliwiających wartościowanie osiągnięć poetyckich Wita, autor Sklepów cynamonowych w nader przychylnych słowach podkreśla ich awangardowy charakter i swoistą autentyczność poety, który z osiągnięć gatunku korzysta w sposób indywidualny1. (mw)

(B) Artykuł Skiwskiego ukazał się w „Tygodniku Ilustrowanym” 18 października. Autor pisał w nim o snobizmie2 i blednicy literackiej, samouwielbieniu oraz pretensjonalności Schulza i Gombrowicza3 – autorów otwartej korespondencji opublikowanej na łamach „Studia”. W odpowiedzi Schulz wysyła list do redaktora „Tygodnika” Wacława Czarskiego, zatytułowany Zamiast odpowiedzi4. Wyraża w nim swoją niechęć wobec polemiki z tak prymitywnie przedstawionymi argumentami i krytyką wymierzoną w jego osobę: „Nie wydaje mi się, abym był tak naiwny i ograniczony, jak twierdzi p. Skiwski. Również nie przypuszczam, abym był snobem, spragnionym tanich i trywialnych sukcesów, i sądzę, że dotychczasowa moja działalność literacka nie upoważnia do takiego twierdzenia”.

Zobacz też: listopad 1936 roku, 26 listopada 1936, 29 listopada 1936, grudzień 1936, 1 grudnia 1936. (ts)

 • 1
  Bruno Schulz, Nowy poeta, „Sygnały” 1936, nr 31, s. 11; przedruk w: idem, Dzieła zebrane, tom 7: Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017, s. 72–76, przypisy s. 222–225.
 • 2
  Krytycy związani z ruchem narodowym mieli obsesję „snobizmu literackiego”, co widać choćby w artykułach Stanisława Piaseckiego, redaktora naczelnego tygodnika „Prosto z Mostu”.
 • 3
  Zob. Jan Emil Skiwski, Łańcuch szczęścia, „Tygodnik Ilustrowany” 1936, nr 42, s. 794 (dostępne on-line: http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/docmetadata?id=7367&from=publication&tab=1); przedruk: Witold Gombrowicz, Polemiki i dyskusje. Varia 2, Kraków 2004.
 • 4
  List został opublikowany na ostatnich stronach „Tygodnika Ilustrowanego”, obok reklam łagodnego środku na przeczyszczenie, pasty do zębów oraz pudru. Zob. Bruno Schulz, Zamiast odpowiedzi, „Tygodnik Ilustrowany” 1936, nr 44, s. 848; przedruk w: idem, Dzieła zebrane, tom 7: Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017, s. 77, przypisy s. 225–228; t. 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 99–100.