28 maja 1910, sobota

Drohobycz. Odbywa się ceremonia obrzezania młodszego z siostrzeńców Brunona Schulza.

Świadkami tego wydarzenia (kumami)1 są Dawid Wolf Roller (szkolnik)2 – który pełnił tę funkcję także podczas ceremonii obrzezania Brunona Schulza – oraz Isaak Rothman (również szkolnik). W czasie uroczystości syn* Mosesa i Hanny Hoffmanów otrzymuje imię Zygmunt*3.

Zobacz też: 17 listopada 1900, 10 kwietnia 1903, 21 maja 1910. (ts)

  • 1
    Więcej o obrzezaniu i roli kuma zob. https://www.jhi.pl/psj/obrzezanie oraz https://sztetl.org.pl/pl/slownik/brit-mila-obrzezanie.
  • 2
    Zob. https://sztetl.org.pl/pl/slownik/szkolnik.
  • 3
    Archiwum Główne Akt Dawnych, Księgi metrykalne gmin wyznania mojżeszowego z terenów tzw. „zabużańskich”, 1789–1943, sygn. 1/300/0/-/2830, k. 73.