21 maja 1910, sobota

Drohobycz. Na świat przychodzi młodszy z siostrzeńców Brunona Schulza.

Poród, w domu przy ul. Bednarskiej 1, odbiera akuszerka Blime Feuerstein – ta sama, która asystowała przy narodzinach Ludwika*. Rodzicie, Moses i Hanna* Hoffman, nadadzą  chłopcu imię Zygmunt*2.
Zobacz też:17 listopada 1900, 17 kwietnia 1903. (ts)

  • 1
    Prawdopodobnie chodzi o dom Schulzów przy ulicy Floriańskiej 10. Bednarska była przedłużeniemFloriańskiej. Ulice te często były ze sobą mylone, a nazwy stosowano zamiennie; zob. Jerzy Kandziora, Opowieści o mieszkaniach z kręgu Schulzowskiego mitu, „Schulz/Forum” 2018, nr 11, s. 101–116, a także: 23 czerwca 1915*.
  • 2
    Archiwum Główne Akt Dawnych, Księgi metrykalne gmin wyznania mojżeszowego z terenów tzw. „zabużańskich”, 1789–1943, sygn. 1/300/0/-/2830, k. 73.