11 lipca 1938, poniedziałek

Sambor. Artur Sandauer pisze list do Brunona Schulza.

Skarży się w nim na swoje złe samopoczucie i związany z tym kryzys twórczy. Porównuje Pałubę Karola Irzykowskiego z Ferdydurke Witolda Gombrowicza1.

Zobacz też: 12 maja 1938*, 27 czerwca 1938*, 5 lipca 1938*, około 12 lipca 1938*, 19 lipca 1938*, 25 lipca 1938*. (ts)

  • 1
    List Artura Sandauera do Brunona Schulza z 11 lipca 1938, [w:] Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 310–311.