19 lipca 1938, wtorek

(A) [Warszawa?]. Witold Gombrowicz pisze list do Brunona Schulza, w którym omawia jego artykuł o Ferdydurke z lipcowego „Skamandra”.

(B) Sambor. Artur Sandauer odpowiada Schulzowi na jego ostatni list.

(A) W zasadzie cały, bardzo obszerny list jest poświęcony temu zagadnieniu. Gombrowicz*, któremu – jak sam przyznaje – zabrakło już sił na sprawy bieżące, tylko pokrótce odnosi się do Mesjasza, o którym Schulz musiał wspominać we wcześniejszej korespondencji1.

(B) O Mesjaszu Schulz musiał pisać również do Sandauera*, bo i on do niego się odnosi, między innymi odradzając Schulzowi wyjazd do Paryża*, jeśli mógłby on zakłócić jego pracę nad nowym dziełem. Ponadto informuje przyjaciela o kolejnym numerze „Skamandra”, w którym wydrukowano artykuł Schulza, ale odrzucono jego tekst o Sanatorium pod Klepsydrą2.

Zobacz też: 12maja 1938*, 27 czerwca 1938*, lipiec 1938*, 5 lipca 1938*, 11 lipca 1938*, po 12 lipca 1938*, 25 lipca 1938*. (ts) (mo)

  • 1
    Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 281–284.
  • 2
    Ibidem, s. 311–312.