3 lutego 1930, poniedziałek

Lwów. Podczas żydowskiej konferencji gospodarczej Izydor Schulz zostaje wybrany do Komitetu Wykonawczego zajmującego się interesami gospodarczymi ludności żydowskiej. 

Wielka krajowa żydowska konferencja gospodarcza, zorganizowana z inicjatywy posłów żydowskich, rozpoczyna się przedpołudniem w sali Instytutu Technologicznego przy ul. Bourlarda 5. W obradach bierze udział stu czterdziestu delegatów, reprezentujących różne stowarzyszenia i organizacje, z sześćdziesięciu siedmiu miast. Konferencja została zorganizowana w związku z kryzysem gospodarczym i pauperyzacją społeczności żydowskiej. Jej celem jest określenie sytuacji gospodarczej Żydów w Polsce, a także wypracowanie planu naprawczego.

Podczas konferencji zostaje wybrany Komitet Wykonawczy, mający nadzorować odbudowę gospodarczą społeczności żydowskiej. W skład komitetu wchodzi trzydziestu siedmiu wybitnych przedstawicieli różnych środowisk żydowskich: posłowie, senatorowie, radcy prawni, adwokaci, finansiści, kadra kierownicza, naukowcy i przemysłowcy – w tym inżynier Izydor Schulz, dyrektor ogólnopolskiej centrali Galicyjskiego Towarzystwa Naftowego „Galicja” SA1.

W tym samym dniu odbywa się plenarne zebranie Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie, na którym Izydor Schulz nie mógł się zjawić. Swoją nieobecność usprawiedliwił, powiadamiając pisemnie prezesa Izby, zgodnie ze statutem instytucji2

Zobacz też: 27 kwietnia 1925, 18 lutego 1931, 25 marca 1933. (ts)

  • 1
    Żydowska konferencja gospodarcza, „Chwila” 1930, nr 3901, s. 2; O sprawiedliwą politykę gospodarczą w stosunku do ludności żydowskiej. Żydowska konferencja gospodarcza we Lwowie, „Chwila” 1930, nr 3902, s. 1; Skład Komitetu Wykonawczego dla organizowania pracy gospodarczej, ibidem, s. 5; W obronie interesów gospodarczych ludności żydowskiej, „Nowy Dziennik” 1930, nr 32, s. 5. Por. też Tymczasowy projekt statutu Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie. Część II, Lwów 1929, s. 10.
  • 2
    Protokół I. plenarnego zebrania Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie z dnia 3 lutego 1930, Lwów 1930, s. 4.