26 kwietnia 1936, niedziela

Warszawa. W 18 numerze „Wiadomości Literackich” ukazuje się szkic krytyczny Brunona Schulza W pustyniach Kanady.

Jest to recenzja1 powieści Maurice’a Constantina Weyera Uśmiech wśród zawiei 2. (mw)

  • 1
    Bruno Schulz, W pustyniach Kanady, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 18, s. 5; przedruk w: idem, Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017, s. 41–42, komentarze na s. 201.
  • 2
    Maurice Constantin Weyer, Uśmiech wśród zawiei, autoryzowany przekład Zofii Maliniak, Warszawa 1935, s. 228.