25 kwietnia 1936, sobota

(A) Warszawa. W 2 zeszycie miesięcznika „Studio” ukazuje się opowiadanie Brunona Schulza pod tytułem O sobie.

(B) W tym samym numerze „Studia” ukazuje się recenzja tomu prozy Akacje kwitną Debory Vogel, w której wzmiankowany jest Bruno Schulz.

(C) Ponadto na ostatniej stronie, w dziale „Odpowiedzi Redakcji”, zamieszczono informację, której adresatem jest niejaki „Pan B. S.” z Drohobycza.

(D) Warszawa. W 17 numerze tygodnika „Pion” ukazuje się szkic krytyczny Brunona Schulza Aneksja podświadomości. Uwagi o „Cudzoziemce” Kuncewiczowej.

(B) Anonimowy autor tej krótkiej recenzji najpierw pyta o podobieństwo książki Akacje kwitną Debory Vogel do prozy Schulza („z powodu występujących i tu «manekinów»”), zaraz potem jednak potwierdza jej „całkowitą samoistność”1. (pls)

(C) Jej treść: „Otrzymaliśmy. Serdecznie dziękujemy za łaskawe przyrzeczenie. Zwłaszcza interesują nas uwagi pańskie o twórczości”2, pozwala w adresacie tej redakcyjnej odpowiedzi upatrywać samego Schulza. W tej sytuacji „uwagi […] o twórczości” to być może opublikowany w czerwcowo-lipcowym numerze „Studia” tekst Mityzacja rzeczywistości.

Zobacz też: 10 maja 19365 lipca 193622 lipca 1936, sierpień–wrzesień 1936*, październik 1936listopad 1936grudzień 1936. (mo)

(D) Publikacja ta jest recenzją3 powieści Marii Kuncewiczowej Cudzoziemka (Warszawa 1936), jedną z trzech wypowiedzi krytycznych, jakie Bruno Schulz poświęcił twórczości tej pisarki (19 stycznia 1936, 2 września 1937).

Zobacz też: 2 lutego 1936, 3 lutego 1936. (mw)

  • 1
    [Rec. Akacje kwitną Debory Vogel], „Studio” 1936, nr 2, s. 62 (dostępne on-line: http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/docmetadata?id=8706&from=publication&). Więcej na ten temat: Piotr Sitkiewicz, Bruno Schulz i krytycy. Recepcja twórczości Brunona Schulza w latach 1921–1939, Gdańsk 2018.
  • 2
    „Studio” 1936, nr 2, s. 65.
  • 3
    Bruno Schulz, Aneksja podświadomości. Uwagi o „Cudzoziemce” Kuncewiczowej, „Pion” 1936, nr 17, s. 2–3; przedruk w: Bruno Schulz, Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017, s. 30–40, komentarze na s. 197–200.
Bruno Schulz, <i>O sobie</i>, „Studio” 1936, nr 2, s. 11–13
Bruno Schulz, O sobie, „Studio” 1936, nr 2, s. 11–13
<i>Książki i teatry</i> [<i>recenzja książki Debory Vogel „Akacje kwitną”</i>], „Studio” 1936, nr 2, s. 62.
Książki i teatry [recenzja książki Debory Vogel „Akacje kwitną”], „Studio” 1936, nr 2, s. 62.