5 lipca 1936, niedziela

(A) Warszawa. W 27 numerze „Tygodnika Ilustrowanego” ukazuje się szkic krytyczny Brunona Schulza Wolność tragiczna

(B) Warszawa. W „Naszym Przeglądzie” ukazuje się notatka prasowa zatytułowana „Studio”, w której wzmiankowany jest Bruno Schulz.

(A) Jest to recenzja tomu poetyckiego Kazimierza Wierzyńskiego Wolność tragiczna (Lwów–Warszawa 1936). Sytuując treść ostatniego tomu – filozoficznej refleksji nad tragizmem dziejów narodu – Schulz eksponuje ewolucję indywidualnego i społecznego doświadczenia Wierzyńskiego na tle dotychczasowego dorobku poetyckiego autora1. (mw

(B) To krótkie omówienie podwójnego, trzeciego i czwartego numeru miesięcznika literackiego „Studio” odnotowuje artykuł Schulza „z zakresu zagadnień dzisiejszej filozofii” (Mityzacja rzeczywistości). Wskazuje również, że fragment powieści Kazimierza Truchanowskiego, opublikowany w tym samym zeszycie, poświadcza duży wpływ Schulza na twórczość młodego pokolenia pisarzy. Mają tego dowodzić „ten sam irrealizm, ten sam niesamowity wymiar rzeczywistości, te same chwyty i środki ekspresji”2.
Zobacz też: 22 lipca 1936. (pls

  • 1
    Bruno Schulz, Wolność tragiczna, „Tygodnik Ilustrowany” 1936, nr 27, s. 510–511; przedruk w: idem, Dzieła zebrane, tom 7: Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017, s. 54–60, przypisy s. 207–208.
  • 2
    „Studio”, „Nasz Przegląd” 1936, nr 197, s. 10. Więcej na ten temat: Piotr Sitkiewicz, Bruno Schulz i krytycy. Recepcja twórczości Brunona Schulza w latach 1921–1939, Gdańsk 2018.
<i>„Studio”</i>, „Nasz Przegląd” 1936, nr 197, s. 10.
„Studio”, „Nasz Przegląd” 1936, nr 197, s. 10.