2 czerwca 1935, niedziela

Warszawa. W 22 numerze „Tygodnika Ilustrowanego”, czasopisma literackiego, artystycznego i społeczno-kulturalnego, ukazuje się szkic Brunona Schulza Powstają legendy.

Szkic Schulza jest pośmiertnym hołdem złożonym Józefowi Piłsudskiemu. Autor, abstrahując w dużej mierze od aktualnego kontekstu politycznego i żałobnych nastrojów wywołanych śmiercią Marszałka, koncentruje się na procesie powstawania związanego z tą postacią mitu. Publikację zilustrowano fotografią z podpisem: „Marszałek Piłsudski na polach pod Verdun w lutym 1921 r.”1.

Zobacz też: 16 kwietnia 1939. (mw)

  • 1
    Bruno Schulz, Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017, s. 13, komentarze na s. 187–188. Zobacz też: Stanisław Rosiek, Mit jako wódz, [w:] Bruno Schulz, Powstają legendy. Trzy szkice wokół Piłsudskiego, wstęp i opracowanie Stanisław Rosiek, Kraków 1993, s. 3–16; Słownik schulzowski, opracowanie i redakcja Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski, Stanisław Rosiek, Gdańsk 2006, hasło „Piłsudski Józef”, s. 263–264.