„Nasza Opinia” 

Żydowski tygodnik wydawany w języku polskim w latach 1933–1939 (do roku 1935 jako „Opinia”), ideowo bliski syjonizmowi.

Redaktorem naczelnym był Mojżesz Indelman. Zespół redakcyjny tworzyli: Mojżesz Kleinbaum, Abraham Insler, Bronisław Sztraubaum (redaktor naczelny od 1934) i Roman Brandstaetter. Periodyk ukazywał się początkowo w Warszawie jako „Opinia. Tygodnik żydowski polityczno-społeczny i literacki”. Pismo zostało zlikwidowane na żądanie kardynała Aleksandra Kakowskiego (w związku z publikacją pracy Józefa Klausnera Jeszu ha-Nocri). W 1936 redakcja przeniosła się do Lwowa i kontynuowała wydawanie pisma (od 1938 z podtytułem: „Tygodnik polityczny, społeczny i literacki”; redaktor naczelny Naftali Hauser). Z czasopismem współpracowali znani pisarze środowisk żydowskich i polskich, między innymi Szalom Asz, Majer Bałaban, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Leon Kruczkowski, Józef Opatoszu, Mojżesz Schorr. (mw)