7 września 1935, sobota

Warszawa. W sprzedaży ukazuje się powieść Emila Zegadłowicza Zmory. Kronika z zamierzchłej przeszłości. Na liście wysyłkowej egzemplarzy autorskich brak nazwiska Brunona Schulza.

Druk powieści Zegadłowicza ukończono w sierpniu 1935 roku1. W tym samym dniu, w którym Zmory ukazały się w sprzedaży, pisarz sporządził listę wysyłkową obejmującą adresatów pięćdziesięciu egzemplarzy autorskich. Braku tu nazwiska Brunona Schulza, które pojawiło się dopiero na liście dodatkowej, opatrzonej nagłówkiem: „Wysłać trzeba”, ale wysyłka najpewniej nie doszła do skutku2.
Zobacz też: 5 grudnia 1936, 26–27 lutego 1939*. (mw)

  • 1
    Emil Zegadłowicz, Żywot Mikołaja Srebrempisanego, część 4: Zmory. Kronika z zamierzchłej przeszłości, Warszawa 1935 [na okładce 1936]; wydanie 2: Kraków 1936; wydanie 3: Kraków 1936.
  • 2
    Zob. Mirosław Wójcik, Emil Zegadłowicz – Bruno Schulz. Kwerenda archiwalna, „Schulz/Forum” 2019, z. 14, s. 69–94.