18 lipca 1937, niedziela

(A) Warszawa. W 30 numerze „Wiadomości Literackich” ukazuje się recenzja Brunona Schulza zatytułowana Epopeja emigracyjna.

(B) Poznań. W „Nowym Kurierze” ukazuje się artykuł pod tytułem Egga Haardt, sygnowany inicjałami G.L., w którym wzmiankowana jest książka Brunona Schulza Sklepy cynamonowe.

 (A) ) Tekst poświęcony jest polskiemu przekładowi powieści węgierskiej pisarki Jolán Földes Ulica Kota Rybołówcy1. Utwór ten, poruszający problem emigracji i nostalgii, Schulz przedstawia, posiłkując się matrycą zdawkowej recenzji użytkowej. Językiem nieomal sprawozdawczym konstatuje szablonowość postaci, schematyzm ich rysunku psychologicznego, o konstrukcji powieści pisze zaś, że jest „pozbawiona pasji, dramatyczności, napięcia, zdarzenia i perypetie przesłonięte są pewną monotonią i nieważnością”2. (mw)

(B) Omówieniu wystawy wycinanek Eggi van Haardt* w Salonie Garlińskiego* w Warszawie i wywiadowi z artystką towarzyszy ilustracja zatytułowana Karakon z cyklu Sklepy cynamonowe. Pojawia się także informacja, że podczas warszawskiej wystawy Egga van Haardt „otrzymała od dwóch pisarzy zamówienia na ilustrowanie ich pism”1. Nie dowiadujemy się jednak, czy jednym z nich był Bruno Schulz.

Zobacz też: 1 lipca 1936*, 4 lipca 1937*, 18 lipca 1937*. (pls)

  • 1
    Jolán Földes, Ulica Kota Rybołówcy, przełożył z węgierskiego Rezsö Sillei, Lwów 1937, s. 304.
  • 2
    Bruno Schulz, Epopeja emigracyjna, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 30, s. 4; przedruk w: idem, Dzieła zebrane, tom 7: Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017, s. 111–112, przypisy s. 249–250.
  • 3
    G. L., Egga Haardt, „Nowy Kurier” 1937, nr 162, s. 10.
G.L., <i>Egga Haardt</i>, „Nowy Kurier” 1937, nr 162, s. 10.
G.L., Egga Haardt, „Nowy Kurier” 1937, nr 162, s. 10.