3 maja 1936, niedziela

Warszawa. W 20 numerze „Wiadomościach Literackich”  ukazuje się szkic krytyczny Brunona Schulza Patriarchalna Ameryka.

Artykuł ten jest recenzją1 prozatorskiego dzieła kanadyjskiej pisarki Marthy Ostenso Drzewo życia2. (mw)

  • 1
    Bruno Schulza, Patriarchalna Ameryka, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 20, s. 5; przedruk w: idem, Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017, s. 7–11, komentarze na s. 203–204.
  • 2
    Martha Ostenso, Drzewo życia. Powieść, autoryzowany przekład Bolesławy Kopelówny, Warszawa 1935, s. 255.