2 maja 1937, niedziela

Warszawa. W 19 numerze „Wiadomości Literackich” ukazują się uwagi krytyczne Brunona Schulza poświęcone powieści François Mauriaca Czarne anioły

Poświęcając większość swoich uwag streszczeniu powieści1, Schulz sytuuje dzieło francuskiego pisarza w kręgu nowoczesnej refleksji katolickiej nad genezą zła i grzechu, perspektywę zainteresowań samego Mauriaca charakteryzuje zaś słowami: „Autora fascynuje ogromna skala i rozpiętość zastosowań, jakie zło znajduje w gospodarce losu ludzkiego”2. (mw)

  • 1
    François Mauriac, Czarne anioły, z upoważnienia autora przełożyła H.H. [Helena Hellerówna], Warszawa 1936, 227 s. i 1 nlb.
  • 2
    Bruno Schulz, „Czarne anioły” Mauriaca, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 19, s. 4, przedruk w: idem, Dzieła zebrane, tom 7: Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017, s. 104–105, przypisy s. 243–245.