„Pion” 

Warszawski tygodnik literacko-społeczny, ukazujący się w latach 1933–1939.

Pierwszym redaktorem pisma był Tadeusz Święcicki, w kolejnych latach Władysław Antonowicz, Leon Piwiński i Józef Czechowicz. Pismo, związane programowo z obozem sanacyjnym, uznawane było za wyraz dążeń państwa do upolitycznienia kultury narodowej, niemniej jednak już w 1934 roku formuła periodyku objęła szeroki krąg współpracowników, odchodząc od pierwotnych założeń ideowych. Na łamach „Pionu” utwory ogłaszali twórcy związani z różnymi środowiskami artystycznymi i politycznymi, między innymi Kazimiera Iłłakowiczówna, Karol Irzykowski, Józef Łobodowski, Czesław Miłosz, Stanisław Młodożeniec, Zofia Nałkowska, Tadeusz Peiper, Włodzimierz Pietrzak, Bruno Schulz, Leopold Staff, Stanisław Vincenz, Stanisław Ignacy Witkiewicz. (mw)