4 kwietnia 1937, niedziela

Warszawa. W 15 numerze „Wiadomości Literackich” ukazuje się szkic krytyczny Brunona Schulza Powieść za 3 grosze

Jest to recenzja polskiego przekładu powieści Bertolta Brechta1. Dzieło niemieckiego pisarza, demaskującego zbrodniczą naturę systemu kapitalistycznego, Schulz uznaje za „najciekawsze osiągnięcie w ostatnich czasach”2. Uznanie recenzenta zyskuje także jakość przekładu partii prozatorskich (Marceli Tarnowski) i poetyckich (Władysław Broniewski) powieści.  (mw)

  • 1
    Bertolt Brecht, Powieść za 3 grosze, z upoważnienia autora przełożył Marceli Tarnowski, wiersze tłumaczył Władysław Broniewski, Warszawa 1936, 548 s. i 4 nl.
  • 2
    Bruno Schulz, Powieść za 3 grosze, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 15, s. 4; przedruk w: idem, Dzieła zebrane, tom 7: Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017, s. 100–101, przypisy s. 240–242.