7 lutego 1937, niedziela

Warszawa. W 6 numerze „Wiadomości Literackich” ukazuje się szkic krytyczny Brunona Schulza Męczeńskie życie małej Denise.

Jest to recenzja polskiego przekładu tak zatytułowanej powieści Maxence’a van der Meerscha Grzech świata1. Wymowny dowód podziwu, jaki recenzent żywi dla komentowanego dzieła, stanowi inicjalne zdanie szkicu: „Jest to wstrząsający dokument ludzki, przejmujące świadectwo niewyczerpanej wprost cierpliwości i wytrzymałości natury ludzkiej, jej niespożytej zdolności do regeneracji”2. (mw)

  • 1
    Maxence’a van der Meerscha, Grzech świata, przekład autoryzowany Zofii Maliniak, Warszawa 1936, 361 s., 1 nlb.
  • 2
    Bruno Schulz, Męczeńskie życie małej Denise, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 6, przedruk w: idem, Dzieła zebrane, tom 7: Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017, s. 98–99, przypisy s. 239–240.