9 lutego 1937, wtorek

Lwów. Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego odpowiada na sprawozdanie Tadeusza Kaniowskiego, dyrektora Gimnazjum Państwowego im. Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu, dotyczące nieobecności Brunona Schulza w pracy.

Pismo to, sporządzone 3 lutego 1937 roku, zostało rozpatrzone i w związku z tym „Kuratorium przyjmuje do wiadomości usprawiedliwioną nieobecność w służbie p. Brunona Schulza od dnia 12 stycznia br. spowodowaną chorobą, która według lekarza ordynującego trwała do dnia 1 lutego 1937 r. O tym należy zawiadomić zainteresowanego”1

Procedura obiegu dokumentów sprawia, że informacja dociera do Schulza po 20 lutego 1937 roku. (mo)

  • 1
    Dokument w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie (CPAHU-L), Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 198.