po 20 lutego 1937 roku

Drohobycz. Za pośrednictwem dyrekcji Gimnazjum Państwowego im. Króla Władysława Jagiełły Bruno Schulz otrzymuje z Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego informację dotyczącą jego nieobecności „w służbie”.

Zgodnie z zaleceniem zawartym w piśmie z 9 lutego 1937 roku*, wysłanym z kuratorium do Drohobycza 20 lutego, Schulz zostaje poinformowany, że przyjęto „do wiadomości” jego usprawiedliwioną, spowodowaną chorobą nieobecność w pracy1.

Zobacz też: 12 stycznia 1937*, 1 lutego 1937. (mo)

  • 1
    Dokument w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie (CPAHU-L), Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 198 (zob. też k. 43).