5 kwietnia 1936, niedziela

Warszawa. W numerze 15 „Wiadomości Literackich” ukazuje się szkic krytyczny Brunona Schulza Dzwony w Bazylei.

Publikacja ta jest recenzją powieści Louisa Aragona Dzwony Bazylei. (mw)

  • 1
    Louis Aragon, Dzwony Bazylei, przełożył Wacław Rogowicz, Warszawa 1936, s. 413.
  • 2
    Bruno Schulz, Dzwony w Bazylei, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 15, s. 4; przedruk w: idem, Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017, s. 25–29, komentarze na s. 194–197.