9 lutego 1936, niedziela

Warszawa. W 6 numerze „Tygodnika Ilustrowanego” ukazuje się szkic Brunona Schulza Wędrówki sceptyka.

Publikacja Schulza1 jest recenzją tomu szkiców Aldousa Huxleya Muzyka nocą2. (mw)

  • 1
    Bruno Schulz, Wędrówki sceptyka, „Tygodnik Ilustrowany” 1936, nr 6, s. 112; przedruk w: idem, Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2017, s. 22–24, komentarze na s. 192–194.
  • 2
    Aldous Huxley, Muzyka nocą, z upoważnienia autora przełożyła Krystyna Szerer, Warszawa 1936.