26 stycznia 1937, wtorek

Drohobycz. Bruno Schulz otrzymuje świadectwo lekarskie potwierdzające, że jest chory.

W dokumencie tym opiekujący się Schulzem dr. Eliasz Hoffman* informuje: „P. Prof. Bruno Schulz pozostaje w mem leczeniu z powodu nieżytu ostrego tchawicy. Chory musi pozostać w domu przez przeciąg 3–4 dni”1.

Zobacz też: 24 stycznia 1937, 25 stycznia 1937, 3 lutego 1937. (mo)

  • 1
    Dokument w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie (CPAHU-L), Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 197.