24 stycznia 1937, niedziela

Warszawa–Drohobycz. Bruno Schulz wraca do domu.

Podróżuje nieogrzewanym wagonem1, co – u osłabionego właśnie przebytą grypą2 – wywoła kolejną chorobę3. Prawdopodobnie jedzie razem z Józefiną Szelińską*, którą odwozi do Lwowa4.

Zobacz też: między 9 a 11 stycznia 1937, przed 12 stycznia 1937. (mo)

  • 1
    Okoliczności te zostały podane w piśmie Tadeusza Kaniowskiego*, dyrektora Gimnazjum Państwowego im. Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu, do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego (dokument w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie (CPAHU-L), Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 195).
  • 2
  • 3
    Zob. przywołane już pismo Tadeusza Kaniowskiego do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego (CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 195) oraz świadectwo lekarskie wystawione przez dr. Hoffmanna (CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 197).
  • 4
    3 lutego 1937 roku w liście do Tadeusza Brezy informuje: „Zabrałem Juno do Lwowa, gdzie leczy się jeszcze. Ma urlop 4-tygodniowy” (Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 5: Księga listów, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki, Gdańsk 2016, s. 59).