25 stycznia 1937, poniedziałek

Drohobycz. Bruno Schulz zapada na ostry nieżyt (zapalenie) tchawicy.

Choroba, spowodowana niedogodnościami odbytej poprzedniego dnia* podróży z Warszawy* do Drohobycza*1 i osłabieniem po przebytej grypie2, została nazajutrz zdiagnozowana przez dr. Eliasza Hoffmana*. Mogła objawiać się kaszlem, bólem gardła, bólami za mostkiem i w obrębie szyi, trudnościami w oddychaniu, świszczącym oddechem, ogólnym osłabieniem i zmęczeniem3. (mo)

  • 1
    Por. pismo Tadeusza Kaniowskiego*, dyrektora Gimnazjum Państwowego im. Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu, do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego (dokument w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie (CPAHU-L), Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 195).
  • 2
  • 3
    Jan Szmurło, Choroby krtani i tchawicy. Podręcznik dla lekarzy i studentów ze 132 rysunkami w tekście i 1 tablicą barwną, Wilno 1931.