21 stycznia 1937, czwartek

Warszawa. Bruno Schulz otrzymuje zaświadczenie o niezdolności do pracy z powodu choroby.

Wystawiający je dr Kazimierz Bacia z „pomocy lekarskiej dla pracowników państwowych Komisariatu Rządu m. st. Warszawy” poświadcza, że Schulz „nie może pełnić swych obowiązków służbowych od dn. 12 I 1937 do 23 I 1937 z powodu choroby”. Jako przyczynę podaje „influenzę”, czyli grypę1.

Zobacz też: po 12 stycznia 1937, 3 lutego 1937. (mo)

  • 1
    Dokument w zbiorach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie (CPAHU-L), Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 196.