3 maja 1927, wtorek

Drohobycz. Na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z 15 listopada 1924 roku święto konstytucji jest dniem wolnym od pracy. Bruno Schulz nie musi więc tego dnia prowadzić lekcji. 

Niestety, nie może go1 też dowolnie wykorzystać, bo od 28 kwietnia choruje na zapalenie opłucnej. Choroba jest dość ciężka, charakteryzuje się dotkliwymi objawami, Schulz najprawdopodobniej leży w łóżku, zmagając się z bólem i trudnościami w oddychaniu. (kw) (mo)

  • 1
    Na temat dnia wolnego od pracy zob. Ogólnik Kuratorium Okręgu. Szkolnego Lwowskiego z dnia 15 listopada 1926 r., Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu. Szkolnego Lwowskiego 1926, nr 11, s. 510–512.