Katarzyna Warska

Urodzona w 1993 roku. Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, redaktorka.

Współpracuje z wydawnictwami o profilu naukowym, czasopismami uniwersyteckimi i portalami internetowymi. Okazjonalnie podejmuje działalność dydaktyczną.

Uczestniczka kilku konferencji i autorka artykułów w tomach pokonferencyjnych. Redaktorka naukowa dwóch publikacji zbiorowych.

Obroniła pracę magisterską pod tytułem Szkolna recepcja życia i twórczości Brunona Schulza (1945–2017). W rozprawie doktorskiej kontynuuje badania nad życiem i twórczością Schulza w kontekście szkolnym. Należy do Pracowni Schulzowskiej, w której między innymi koordynuje działania zespołu opracowującego listy z archiwum Jerzego Ficowskiego.

OPRACOWAŁA