14–15 lipca lub 1–2 września 1902, poniedziałek–wtorek

Drohobycz. Bruno Schulz przystępuje do egzaminów wstępnych do gimnazjum.

W Cesarsko-Królewskim Wyższym Gimnazjum w Drohobyczu* egzaminy wstępne do pierwszej klasy odbywają się w dwóch terminach: letnim i jesiennym. Trudno powiedzieć, kiedy przystępuje do nich Schulz. 

Każdy kandydat musi przynieść ze sobą „książkę polską i niemiecką z IV kl. szkoły ludowej i przybory do pisania” oraz wykazać się wiadomościami obowiązującymi na poprzednim stopniu nauczania – z religii, języka wykładowego (a więc – w wypadku Schulza – polskiego), języka niemieckiego i rachunków1.

Zobacz też: 30–31 sierpnia 1902, 3 września 1902. (kw)

  • 1
    Sprawozdanie C.K. Wyższego Gimnazyum w Drohobyczu za rok szkolny 1902, Drohobycz 1902, s. 78–79.