19 stycznia 1927, środa

Drohobycz. Bruno Schulz prawdopodobnie ma dzień wolny od pracy.

Święto Jordanu. Ponieważ w Państwowym Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły zapewne obchodzi się święta nie tylko według obrządku rzymskokatolickiego, lecz także wschodniego, nie odbywają się tam zajęcia dydaktyczne. Ewentualnie zwolnieni z lekcji są tylko uczniowie wyznania greckokatolickiego1. (kw)

  • 1
    Ogólnik Kuratorium Okręgu. Szkolnego Lwowskiego z dnia 15 listopada 1926 r., Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu. Szkolnego Lwowskiego 1926, nr 11, s. 510–512 (dostępny on-line: https://pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11890/edition/10892/content?ref=desc).