8 kwietnia 1935, poniedziałek

Lwów. Pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału II Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego opiniuje podanie Brunona Schulza o udzielenie urlopu na pracę literacką.

Na prośbę Biura Personalnego o opinię odpowiada pełniący obowiązki naczelnika Wydziału II (podpis nieczytelny), który popiera prośbę Schulza, motywując to uzdolnieniami jego uzdolnieniami literackimi, docenianymi przez krytykę. Rekomenduje również, by na zwalniane stanowisko zatrudnić Pawła Jakubowicza, który ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć praktycznych w dobrze wyposażonej pracowni, jaką jest pracownia Państwowego Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły1.

Zobacz też: 20 marca 1935*, 30 marca 1935*, 1 kwietnia 1935*, 13 maja 1935*, 23 maja 1935*, 28 maja 1935*, 5 czerwca 1935*, 14 sierpnia 1935*, 19 sierpnia 1935*, 24 sierpnia 1935*, 10 października 1935*, 23 grudnia 1935*. (kw)

  • 1
    Brulion listu Wydziału II Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego do Biura Personalnego z 8 kwietnia 1935, CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 166.