11 listopada 1929, poniedziałek

Drohobycz. Obchody jedenastej rocznicy ogłoszenia niepodległości przez Polską.

O 8 w sali gimnastycznej odbywa się uroczysty poranek. Przemawia profesor Roman Holuka, nauczyciel historii. W ramach oprawy artystycznej uczniowie dają występy wokalne – zapewne śpiewają pieśni patriotyczne. Następnie młodzież rozchodzi się na nabożeństwa. Później w centrum przystrojonego (?) miasta (ulica Mickiewicza) od bywa się pochód1

Bruno Schulz być może nie bierze udziału w uroczystościach z powodu złego samopoczucia. Jednak dzięki odwołaniu regularnych lekcji nie musi brać tego dnia urlopu. Mogło być też inaczej: właśnie świętowanie w listopadową pogodę nadwyrężyło jego zdrowie. 

Zobacz też: 12 listopada 1929*. (kw)

  • 1
    Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum Państwowego im. Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu za lata szkolne 1929/30, 1930/31 i 1931/32, Drohobycz 1932, s. 7 (dostępne on-line: https://sbc.org.pl/dlibra/publication/272/edition/237/content).