14 stycznia 1926, czwartek

Drohobycz. Bruno Schulz prawdopodobnie ma dzień wolny od pracy.

Nowy Rok według kalendarza juliańskiego. Ponieważ w Państwowym Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły zapewne obchodzi się święta nie tylko według obrządku rzymskokatolickiego, lecz także wschodniego, nie odbywają się tam zajęcia dydaktyczne. Ewentualnie zwolnieni z lekcji są tylko uczniowie wyznania greckokatolickiego1.

Zobacz też: 14 stycznia 1925*. (kw)

  • 1
    Ogólnik Kuratorium Okręgu szkolnego Lwowskiego w sprawie dni wolnych od nauki szkolnej w r. 1924/25, Dziennik Urzędowy dla Okręgu Szkolnego Lwowskiego 1924, R. 28, L. 2968/pr., s. 330–333, https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11820/edition/10825/content?ref=desc (dostęp: 31.07.2020).