3 lutego 2022, czwartek

Warszawa. Ukazuje się 4 (335) numer czasopisma „Konteksty” z 2021 roku, poświęcony między innymi IX edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu (SchulzFest 2020). 

Oprócz otwierającego eseju Wiery Meniok Kilka krótkich opowieści o dziewiątym – „pandemicznym” – Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu w numerze znalazł się program imprezy z 15–21 listopada 2020 roku oraz poświęcone Schulzowi teksty: Serhija Żadana, Grzegorza Józefczuka, Nikity Kadana, Dariusza Wojakowskiego, Jacka Kurczewskiego, Zbigniewa Benedyktowicza, Alony Tyczyninej, Ałły Tatarenko. Całość1, podobnie jak numery 1–2 z 2019 roku (Planeta Schulz) oraz numer 3 z 2021, została 4 marca 2022 roku* – w geście solidarności z Ukrainą – umieszczona przez redakcję w wolnym dostępie2. (kg) (mo)

  • 1
    Zob. też „Konteksty” 2021, nr 4 (335), oraz opis zawartości na stronie redakcji (on-line).
  • 2
    Zob. informację na stronie „Kontekstów”. 
Okładka 4 numeru czasopisma „Konteksty” z 2021 roku (projekt Andrzej Łubniewski, fotografia na okładce Ewa Biejat-Roux)
Okładka 4 numeru czasopisma „Konteksty” z 2021 roku (projekt Andrzej Łubniewski, fotografia na okładce Ewa Biejat-Roux)