14 sierpnia 1915, sobota

Marienbad. Do gości pensjonatu Königsvilla, zamieszkiwanego przez Brunona Schulza, dołącza kolejna osoba.

Nowym kuracjuszem jest księgowy Stephan Schnitzer, który przyjechał do Marienbadu z Morawskiej Ostrawy1.

Zobacz też: 9 sierpnia 191511 sierpnia, 19 sierpnia, 26 sierpnia. (mo)

  • 1
    Zob. pozycja 6093 w: Liste der angekommenen Kurparteien in Marienbad für die Saison 1915, Marienbad 1915, https://www.portafontium.eu/iipimage/30280172/soap-ch_knihovna_marienbader-kurliste-1915_1440, skan 144 (data dostępu: 20 sierpnia 2019).