11 sierpnia 1915, środa

Marienbad. W pensjonacie Königsvilla, gdzie od kilku dni przebywa Bruno Schulz, meldują się nowi goście.

To przybywający z Wiednia urzędnik Otto Herz z żoną1. Co prawda trudno rozstrzygnąć, jakie znaczenie dla rutyny pobytu Schulza i Hanny Hoffmannuzdrowisku miało pojawianie się wśród gości pensjonatu nowych osób, ale prawdopodobnie było to swego rodzaju wydarzenie towarzyskie, które stawało się tematem komentarzy, okazją do zawarcia choćby przelotnej znajomości i kurtuazyjnych rozmów2.

Zobacz też: 9 sierpnia 1915, 11 sierpnia 1915, 14 sierpnia 1915, 19 sierpnia 1915, 26 sierpnia 1915. (mo)

  • 1
    Zob. pozycja 5844 w: Liste der angekommenen Kurparteien in Marienbad für die Saison 1915, Marienbad 1915, https://www.portafontium.eu/iipimage/30280172/soap-ch_knihovna_marienbader-kurliste-1915_1390, skan 139 (data dostępu: 20 sierpnia 2019).
  • 2
    Nie bez znaczenia jest też to, że we wspomnieniach czy korespondencji osób, które przebywały wówczas w Marienbadzie, a szczególnie w pensjonacie Königsvilla, mogą się pojawiać informacje istotne dla odtworzenia okoliczności tego okresu w życiu Schulza. Dotychczas nie udało się odnaleźć tych potencjalnych źródeł, ale to nie znaczy, że one nie istnieją i nie kryją interesujących szczegółów. Warto więc odnotować te z pozoru nieistotne wydarzenia.