19 sierpnia 1915, czwartek

Marienbad. Wśród współpensjonariuszy Brunona Schulza pojawiają się nowi goście.

Do domu kuracyjnego Königsvilla przyjeżdżają: sprzedawca skór Siegfried Kreitner z żoną Hedvigą z Pragi, właściciel młyna Hermann Kussi z Pilzna oraz rolnik Hermann Deutelbaum z żoną z Elecske (dzisiejsze Alekšince w Słowacji)1.

Zobacz też: 9 sierpnia 1915, 11 sierpnia, 14 sierpnia, 26 sierpnia. (mo)

  • 1
    Zob. pozycje 6345–6347 w: Liste der angekommenen Kurparteien in Marienbad für die Saison 1915, Marienbad 1915, https://www.portafontium.eu/iipimage/30280172/soap-ch_knihovna_marienbader-kurliste-1915_1490, skan 149 (data dostępu: 20 sierpnia 2019).