26 sierpnia 1915, czwartek

Marienbad. Bruno Schulz ma okazję poznać czworo kolejnych gości pensjonatu Königsvilla.

Z Pragi przybywają Gustav Kantor z żoną Friedą, a z Berlina kupiec Benno Lichtmann z żoną Giselą1. Jak wynika z listy kuracjuszy, do 24 września, dnia wyjazdu Schulza, wśród gości pensjonatu nie pojawił się już nikt nowy2.

Zobacz też: 9 sierpnia 1915, 11 sierpnia, 14 sierpnia, 19 sierpnia. (mo)

  • 1
    Zob. pozycje 6604–6605 w: Liste der angekommenen Kurparteien in Marienbad für die Saison 1915, Marienbad 1915, https://www.portafontium.eu/iipimage/30280172/soap-ch_knihovna_marienbader-kurliste-1915_1530, skan 153 (data dostępu: 20 sierpnia 2019).
  • 2
    Por. ibidem, skany 154–162 (data dostępu: 20 sierpnia 2019).