16 sierpnia 1915, poniedziałek

Marienbad. Do kurortu przyjeżdżają arcyksiężna austriacka Stefania Klotylda oraz jej córka arcyksiężna Elżbieta Maria.

Jak z należytym szacunkiem – na poświęconej tylko temu stronie – informuje „Marienbaden Kurliste”, „Ich Cesarskie i Królewskie Wysokości” zamieszkują w Hotelu Egerländer1. Jako miejsce ich stałego pobytu podano Alzację.

Przyjazd takich gości, choć nie był rzadkością2, musiał być w Marienbadzie wielkim wydarzeniem. Z pewnością też stał się tematem wielu rozmów, tym bardziej że życie obu arystokratek – burzliwe, pełne tragicznych wydarzeń (samobójstwo Rudolfa, męża Klotyldy i ojca Elżbiety, popełnione wraz z kochanką), trudnych relacji (na przykład z cesarzową Sisi, ale także pomiędzy obydwiema kobietami, ponieważ Elżbieta obwiniała matkę o samobójstwo ojca), skandali (plotki o niewierności męża Elżbiety, księcia Ottona Windischa-Graetza, oraz o postrzeleniu przez nią w Paryżu jego kochanki), niestandardowych, jak na tamte czasy, decyzji (w sierpniu 1915 roku Elżbieta zaczęła zabiegać o rozwód, do którego ostatecznie doprowadziła w 1948 roku) i poglądów (z czasem Elżbietę zwano „czerwoną arcyksiężną”) – dostarczało powodów do plotek i dyskusji3.

Być może ich przyjazd wiązał się z uroczystymi obchodami w Marienbadzie 85. urodzin cesarza Franciszka Józefa I, które odbywały się 1718 sierpnia. (mo)

  • 1
    „Ihre kaiserliche und königliche Hoheit Erzherzogin Clotilde von Oesterreich oraz Ihre kaiserliche und königliche Hoheit Erzherzogin Elisabeth Henriette von Oesterreich mit Dienerschaft” – Liste der angekommenen Kurparteien in Marienbad für die Saison 1915, Marienbad 1915, https://www.portafontium.eu/iipimage/30280172/soap-ch_knihovna_marienbader-kurliste-1915_1450, skan 145 (data dostępu: 20 sierpnia 2019).
  • 2
    Obie arcyksiężny zostały odnotowane w księdze gości także 31 lipca 1915 roku (ibidem, https://www.portafontium.eu/iipimage/30280172/soap-ch_knihovna_marienbader-kurliste-1915_1220, skan 122 (data dostępu: 20 sierpnia 2019)).
  • 3
    Zob. na przykład: Helga Thoma, Ungeliebte Königin, München 2000; Friedrich Weissensteiner, Die rote Erzherzogin. Das ungewöhnliche Leben der Elisabeth Marie, Tochter des Kronprinzen Rudolf, Neuauflage, München–Zürich 2005; Michaela Lindinger, Elisabeth Petznek. Rote Erzherzogin, Spiritistin, Skandalprinzessin. Die Biografie, Wien–Graz 2021.