17 sierpnia 1915, wtorek

Marienbad. Rozpoczynają się uroczystości na cześć cesarza Franciszka Józefa I z okazji jego 85. urodzin.

W przeddzień jubileuszu o godzinie siódmej wieczorem w Teatrze Miejskim odbywa się koncert na rzecz kampanii pomocy wojennej. W programie umieszczono: w części pierwszej, będącej hołdem ludu Austro-Węgier dla cesarza, Jubel-Ouvertüre1 oraz Volkshymnen (Hymn ludowy), czyli hymn państwowy Austro-Węgier, a w części drugiej propagandową operetkę Gold gab ich für Eisen (Złoto za żelazo2) z librettem Victora Léona i muzyką Imre (Emmericha) Kálmána3. Bilety na koncert oferowała w przedsprzedaży kasa teatru4.

Uroczystościom jubileuszowym na pewno towarzyszyła na ulicach Marienbadu szczególna atmosfera. W kurorcie – podobnie jak w innych miejscowościach cesarstwa – mieszkańcy udekorowali ulice flagami, kwiatami i girlandami, również właściciele hoteli i pensjonatów zadbali o należytą oprawę tych dni5. (mo)

 • 1
  Prawdopodobnie chodzi o Uwerturę jubileuszową Johanna Josepha Aberta z 1855 roku, która została przez kompozytowa zadedykowana Franciszkowi Józefowi i za którą otrzymał on w podziękowaniu pierścień od cesarza. Ale może to być również – bardzo wówczas popularna – Jubel-Ouvertüre E-dur op. 59 Carla Marii Webera z 1818 roku.
 • 2
  Dosłowne tłumaczenie z niemieckiego: „Dałem/am złoto za żelazo”. Zarówno tytuł, jak i opowiedziana w utworze historia nawiązują do – mających wówczas już długą historię – akcji oddawania kosztowności na cele wojenne, patriotyczne itp.
 • 3
  Zob. unikatowy egzemplarz teatralny Biblioteki Teatru Lwowskiego: https://sbc.org.pl/dlibra/publication/330642/edition/312501/content?format_id=2.
 • 4
  Zob. dodatek z 14 sierpnia 1915 roku do Liste der angekommenen Kurparteien in Marienbad für die Saison 1915, Marienbad 1915, https://www.portafontium.eu/iipimage/30280172/soap-ch_knihovna_marienbader-kurliste-1915_1420, skan 142 (data dostępu: 20 sierpnia 2019).
 • 5
  Zob. na przykład druki ulotne z Lwowa (ilustracja na stronie), Lublany i miejscowości Čáslav, odpowiednio: https://www.europeana.eu/pl/item/9200290/bildarchivaustria_at_Preview_14266898; https://www.europeana.eu/pl/item/9200290/bildarchivaustria_at_Preview_14256615 (data dostępu: 23 grudnia 2020).