27 sierpnia 1936 roku, czwartek

Gdynia. Bruno Schulz przypływa na pokładzie s/s „Kościuszko” i wysiada na Dworcu Morskim.

Według informacji zawartych w prospekcie wycieczki „Kościuszko” miał powrócić do macierzystego portu 28 sierpnia o godzinie 17.001. Podobnie jak data wypłynięcia w rejs i ten termin był opatrzony znakami zapytania, głównie za sprawą notatek z „Gazety Gdańskiej”: z 24 sierpnia 1936 roku („Wczoraj [czyli 23 sierpnia – dopisek mo] o godzinie 13 wyszedł z Gdyni w podróż wycieczkową do Sztokholmu statek «Kościuszko». […] Powrót «Kościuszki» nastąpi w czwartek, 27 bm. o godzinie 17”2) i z 29–30 sierpnia 1936 („Weszły do portu (stan do godz. 6 rano 28 bm.): […] par. pol. Kościuszko (4207) ze Stockholmu”3). Konfrontacja z adnotacjami ze szwedzkich dzienników4 nie pozwalała jednak informacji „Gazety Gdańskiej” jednoznacznie zakwestionować. Potwierdził ją ostatecznie odnaleziony przez Lię Landberg anons linii żeglugowych dotyczący zmiany terminu rejsu – nie pozostawia on wątpliwości, że „Kościuszko” powrócił do Gdyni 27 sierpnia5.

Zobacz też: 23 sierpnia 1936, 24 sierpnia 1936, 25 sierpnia 1936, 26 sierpnia 1936; Sztokholm, „Kościuszko”. (mo)

 • 1
  Letnie wycieczki morskie 1936 r. na: M/S „Piłsudski” – M/S „Batory” – S/S „Kościuszko”, [Warszawa 1936], s. 24.
 • 2
  „Gazeta Gdańska” 1936, nr 192, s. 5 (dostępne on-line).
 • 3
  „Gazeta Gdańska” 1936, nr 197, s. 4 (dostępne on-line).
 • 4
  „Svenska Dagbladet” z 27 sierpnia 1936 („Avgångna fartyg, den 25–26 aug.: […] ångf. Kosciuszko till Gdynia, turister”, s. 14) czy „Dagens Nyheter” z 27 sierpnia 1936 („Avgångna fartyg. Den 25–26 augusti: […] Ångf. Kosciuszko till Gdynia, turister”, s. 14).
 • 5
  „Kurier Warszawski” (wydanie wieczorne) 1936, nr 202, s. 1 (dostępne on-line). Por. też dyskusję na profilu Bruno Schulz. W tym miejscu serdecznie dziękuję Branislavie Stojanović i Lii Landberg za opublikowane na profilu Bruno Schulz informacje i uwagi.
Program letnich wycieczek morskich z Gdyni w 1936 roku
Program letnich wycieczek morskich z Gdyni w 1936 roku