27 kwietnia 1931, poniedziałek

Lwów. W dzienniku „Chwila” ukazuje się nekrolog matki Brunona Schulza.

Choć nekrolog1 przywołuje Henrykę Schulz i podaje inną datę śmierci niż odnotowana w księdze zgonów2 oraz inny wiek zmarłej3, nie ulega wątpliwości, że chodzi w nim o Henriettę (Hendel) z Kuhmärkerów. Jako Henryka Schulz reklamowała ona swój sklep bławatny na przykład w 18964 i w 1906 roku5.

Zobacz też: 23 kwietnia 1931, 24 kwietnia 1931. (mo)

 • 1
  „Chwila” 1931, nr 4341, s. 14.
 • 2
  Por. Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD), Księgi metrykalne gmin wyznania mojżeszowego z terenów tzw. „zabużańskich”, 1789–1943, sygn. 1/300/0/-/3378, k. 17.
 • 3
  Por. ibidem.
 • 4
  „Schulz Henryka, Rynek, handel towarów bławatnych i wełnianych w wielkim wyborze w najnowszych deseniach” – Jana Burgera Galicyjska księga adresowa, obejmująca adresy fabrykantów, przemysłowców, przedsiębiorców górniczych, artystów, kupców itp. posiadających swe zakłady w Galicji, zestawiona na podstawie wykazów urzędowych, Lwów 1896, s. 116 (dostępne on-line).
 • 5
  „Drohobycz (Rynek), Henryka Schultz[!], bł[awatny] h[andel]" – Skorowidz przemysłowo-handlowy Królestwa Galicyi, Lwów 1906, s. 526.
Nekrolog Henrietty Schulz
Nekrolog Henrietty Schulz