24 kwietnia 1931, piątek

Drohobycz. Odbywa się pogrzeb matki Brunona Schulza, Henrietty (Hendel) z Kuhmärkerów.

Ciało zmarłej złożono1 na cmentarzu żydowskim, obok ojca Schulza, Jakuba, zmarłego 23 czerwca 1915 roku.

Zobacz też: 23 kwietnia 1931, 27 kwietnia 1931. (mo)

  • 1
    Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD), Księgi metrykalne gmin wyznania mojżeszowego z terenów tzw. „zabużańskich”, 1789–1943, sygn. 1/300/0/-/3378, k. 17.