1 czerwca 1927, środa

Drohobycz. Bruno Schulz przygotowuje się do powrotu do pracy po długiej nieobecności z powodu choroby.

To ostatni dzień jego absencji1, spowodowanej zapaleniem opłucnej i ciągnącej się od 28 kwietnia, zatem pewnie dość pracowity i trudny. Jeśli jednak nazajutrz, w czwartek, jest dzień ustawowo wolny od zajęć, to Schulz powraca do obowiązków dopiero 3 czerwca. (mo)

  • 1
    Odnotowana w wykazie stanu służby z powodu nieobecności w pracy. Zob. CPAHU-L, Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29379, k. 15.