11 października 1921, wtorek

Drohobycz. W Urzędzie Metrykalnym Izraelickim Bruno Schulz uzyskuje odpis świadectwa urodzin.

Dokument sporządza i podpisuje Leon Spandorf, odpowiedzialny wówczas za prowadzenie ksiąg w gminie. Pobiera opłatę w wysokości 1 marki i 40 fenigów1. Nie jest jasne, w jakim celu Schulz wyrabia odpis. Posłuży się nim jednak także w przyszłości, na pewno 15 grudnia 1927 roku, załatwiając formalności związane z pracą w Państwowym Gimnazjum im. Władysława Jagiełły.

Zobacz też: 12 lipca 1892, 19 lipca 1892, [lato] 1921. (mo)

  • 1
    Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (CPAHU-L), Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego m. Lwów, lata 1921–1939, F 179, O 7, Tom XIII, teczka 29376, k. 3.