8 kwietnia 1938, piątek

Lwów. W dzienniku „Chwila” ukazuje się notatka prasowa zatytułowana WIZO – Drohobycz, w której wzmiankowany jest Bruno Schulz.

Tekst, poświęcony działalności drohobyckiego oddziału Międzynarodowej Syjonistycznej Organizacji Kobiet (WIZO), informuje między innymi o tym, że na zebraniu członkiń organizacji Schulz wygłosił odczyt O malarzu Lilienie1.

Zobacz też: odczyty organizowane przez WIZO – 18 grudnia 1937, 5 lutego 1938; publikacja cyklu artykułów o Efraimie Lilienie*: 31 października 1937, 14 listopada 1937, 12 grudnia 1938*, 6 marca 1938, 27 marca 1938, 24 kwietnia 1938, maj–lipiec 1938, 10 lipca 1938. (pls, mo)

  • 1
    Wizo – Drohobycz, „Chwila” 1938, nr 6843, s. 9.
<i>Wizo – Drohobycz</i>, „Chwila” (wydanie poranne) 1938, nr 6843, s. 9.
Wizo – Drohobycz, „Chwila” (wydanie poranne) 1938, nr 6843, s. 9.